Some Aspects of the Procedure for Reviewing the Inherited Property in the Republic of Kosovo

Dr.Sc. Hamdi Podvorica

Abstract


Being a devisor

Keywords


devisee; devisor; law; testament; judge; case; procedure

References


Drago Bago, Nerimana Tralić, Zdravko Petroviić, Maliha Pavlaković: Osnovi naslednog prava PP “To je to”, Sarajevo, 1991.

Hamdi Podvorica, E drejta trashëgimore, Prishtinë, 2006.

Hamdi Podvorica: E drejta trashëgimore, Trend, Prishtinë, 2010.

Hamdi Podvorica: E drejta familjare, Universiteti Iliria, Prishtinë, 2006.

Kreč-Pavić : Komentar Zakona o nasljeđivanju sa sudskom praksom, Narodne Novine, Zagreb, 1964.

Ligji mbi noterin i Kosovës nr. 03/ L-010 më 17 tetor 2008.

Ligji për procedurën jokontestimore Gazeta zyrtare e Republikës së Kosovës nr. 03/L-007.

Ligji për procedurën kontestimore, Gazeta zyrtare e Republikës së Kosovës 038-201 14039.

Ligji për trashëgimin Gazeta zyrtare e Republikës së Kosovës nr. 2004/26.

Oπиbep B. Antiħ: Nasledno pravo, Glas, d.o.o, Beograd, 2002.


Full Text: PDF

DOI: 10.21113/iir.v3i2.122

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Dr.Sc. Hamdi Podvorica

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
x
Message