Reader Comments

พลอยแท้

by Ward Elmer (2020-03-22)


พลอยแท้
สิ่งสำคัญที่สุดว่าด้วย พลอยแท้ เป็น การที่แหวนทับทิมแดงนำเข้าอะไหล่กับ เครื่องจักรใช้แล้ว สามารถช่วยทุ่นเงินตราต่างประเทศได้หลายร้อยเท่า จากกิจกรรมต่าง ๆ ที่ที่บอกถึงในขั้นต้น หากต้องใช้เครื่องใช้ไม้สอยของใหม่ทั้งสิ้น การวิวัฒน์ต่างๆ จะเป็นไปได้น้อยลงเนื่องมาจากทุนเดิมที่เยอะขึ้นเป็นร้อยเป็นพันเท่า

จากคุณประโยชน์เยอะแยะของ "ชิ้นส่วนแหวนทับทิมแดง" พร้อมทั้งมูลค่าที่ถูกนั้นทำเอาการงานนี้ขยายเจริญรุ่งเรืองต่อเนื่องพร้อมด้วยยังเป็นที่นิยมของประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วชาติบ้านเมือง ด้วยคุณภาพของอะไหล่ญี่ปุ่นแท้จริง ที่ยังคงมีประสิทธิภาพการใช้งานถึง 75-90% เหมาะสมกับประเทศกำลังพัฒนาอย่างเมืองไทยของเรา อีกทั้งมีผู้ประกอบการค้ามากขึ้นเรื่อย ๆ จนเป็นเหตุให้บริเวณศาลเจ้าพลอยแท้เกงคับแคบลงไปถนัดตา จึงมีการขยับขยายมาทางแขวงวังใหม่ (สวนหลวง) ซึ่งเป็นที่ของจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย ปัจจุบันนี้มีชื่อว่า "แหวนทับทิมแดงสวนหลวง" แต่ถ้าว่าเนื่องมาจากการจราจรที่หนาแน่นพร้อมด้วยแออัด จึงมีการขยับเคลื่อนออกมาตั้งในเขตชานเมืองรอบกรุงเทพฯ ยกตัวอย่างเช่น แหวนทับทิมแดงรังสิต พลอยแท้พระราม 3 แหวนทับทิมแดงบางนา (บางนา-ตราด กิโล12) ซึ่งเป็นพลอยแท้ที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียก็ว่าได้ อยู่บนพื้นที่รวม 84 ไร่ มีร้านขายของในแผนการกว่า 1,200 ยูนิต

การขยับขยายของแหวนทับทิมแดงนั้นคงจะจำเป็นต้องมีอีกดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ชนิดไม่หยุดจนถึงที่ชาวไทยเรายังมีคติการอดออม การมีจินตนารังสรรค์ของนักประดิษฐ์ การนำวัตถุที่ใช้แล้วมาตบแต่งใช้อย่างคุ้มค่า

สมัยนี้ผู้ที่เลี้ยงชีพจำหน่ายเครื่องกลไกพร้อมด้วยชิ้นส่วนใช้แล้วในแหวนทับทิมแดง ก็เป็นลูกหลาน ของปู่ย่าตายายที่ทำต่อ ๆ กันมา นับว่าเป็นรุ่นที่ 2 ที่ 3 พร้อมด้วยคงจะมีรุ่นที่ 4 ที่ 5 สืบไปต่อเนื่อง จนถึงที่ประชาชนชาวไทยยังนิยมใช้ พร้อมกับมีเหตุจำเป็นต่อการเลี้ยงชีพ

ที่จริงแล้วคำว่า "แหวนทับทิมแดง" ในภาษาจีนนั้น "เซียง" คือ เทพดา พร้อมกับ "กง" เป็น ปู่ ไม่ได้มีคำนิยามใด ๆ ที่บ่งบอกไปทางอะไหล่เครื่องกลเลย ถ้าว่าคำว่า "พลอยแท้" ก็ยังคงเป็นชื่อเรียกกิจการการค้าและของซื้อของขายของชิ้นส่วนรถยนต์พร้อมทั้งเครื่องกลไกที่ใช้แล้วสืบไปอีกนานเท่านาน เนื่องจากพลอยแท้ เป็นแหล่งสถานที่กำเนิดของชิ้นส่วนรถยนต์ใช้แล้ว ที่มีคุณค่าและเหมาะกับความเติบโตของประเทศไทย

x
Message